Specyfika pracy licencjackiej

Każdy student uczelni zawodowej, przed ukończeniem nauki, zobowiązany jest do napisania pracy licencjackiej. Odbywa się to na trzecim roku studiów pod kierunkiem promotora. Pomimo że zasady pisania pracy licencjackiej są do siebie zbliżone, uczelnie mają swoje wytyczne co do ich zawartości a nawet wyglądu.

 

Praca licencjacka jest zatem pracą dyplomową. Po jej napisaniu studenta czeka jeszcze obrona, w trakcie której promotor, recenzent pracy oraz przedstawiciel uczelni, zadają pytania na jej temat oraz zagadnień związanych z tematyką pracy licencjackiej.

Głównym celem pisania prac licencjackich jest sprawdzenie, czy student potrafi samodzielnie analizować problem naukowy.Odbywa się to za pomocą dostępnej literatury naukowej a także stawiania hipotez oraz próby wyciągania wniosków.

Niekiedy tematyka pracy licencjackiej wymusza zrobienie dodatkowych badań. Mogą one być np. w postaci ankiet. Promotor sprawuje pełną kontrolę nad poprawnym wykonaniem całości. W razie konieczności wprowadza poprawki oraz sprawdza przebieg badań. Każda praca licencjacka to okazja do zaprezentowania swojego poziomu wiedzy, zdobytej podczas studiów. Niezwykle ważne jest to, żeby studenci wybierali takie tematy, które faktycznie ich interesują. Napisanie pracy licencjackiej to dla niejednego wyzwanie, które jednak dostarcza satysfakcji. Jednakże warto pamiętać, że ocenie podlegają także inne aspekty.

 

Prawidłowo napisana praca licencjacka lub magisterska to wyraz zaangażowania oraz wiedzy studenta. Promotorzy oraz recenzenci oceniają też to, czy student potrafi w sposób zrozumiały opisywać problemy badawcze. Pod uwagę brana jest także umiejętność znalezienia opracowań naukowych, powiązanych z tematyką pracy. Czasem nie jest to takie proste, zwłaszcza jeśli wszystkie materiały dostępne są w obcym języku. Napisanie pracy licencjackiej może początkowo przerażać, warto pamiętać, że jest ona pewnym świadectwem możliwości studenta. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, żeby była jak najlepsza.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>